Polityka prywatności

POLITYKA PRYWTANOŚCI – PITUCITU

§1 Postanowienia Ogólne

1.    Administratorem danych jest Katarzyna Chojnacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PITU CITU” Katarzyna Chojnacka a z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ulicy Bairda 36/39, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 529-17-20-746, REGON: 221926580. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.    Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.    Dane osobowe podawane w formularzu interaktywnym na stronie internetowej pitucitu.pl oraz wysłane drogą e-mailową na adres biuro@pitucitu.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

1.      Jesteśmy administratorem danych osób zgłaszających się poprzez formularz interaktywny umieszczony na stronie internetowej (a także podstronach) pitucitu.pl oraz wysyłających e-mail na adres biuro@pitucitu.pl

2.      Dane osobowe przetwarzane są:

– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie (oraz w celu) zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeśli  zgłosiłeś się do nas używając formularza kontaktowego bądź wysyłając e-mail (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– w zakresie (oraz celu) niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– w celach archiwalnych i/lub dowodowych, na wypadek potrzeby wykazania faktów lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celach analitycznych (np. lepszego doboru usług) i badania Twojej satysfakcji (również art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.      Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.      Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pitucitu.pl.

5.      Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6.      Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe Użytkownika (oraz inne dane) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.      Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8.      Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9.      Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3 Pliki cookies

1.      Witryna pitucitu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza interaktywnego.

2.      Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

3.      Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

4.       Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.      W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

6.      Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyraziłeś na to zgodę (poprzez odznaczenie odpowiedniego pola lub wybranie przycisku). Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np. w przypadku formularza kontaktowego – wysłania e-maila zwrotnego oraz informowania Cię o nowościach i promocjach).