Zapoznaj się z cennikiem Pitu Citu

Sprawdź jak wyceniamy nasze usługi księgowe. Poniższe ceny są kwotami netto i dotyczą jednego podmiotu. Pełny cennik stanowi załącznik do umowy i jest omawiamy przed rozpoczęciem współpracy

1. Usługi podstawowe (KPiR, ewidencja przychodów)

Podatnik VAT

300 PLN/mc

Ilość wpisów księgowych*: do 10 sztuk

Każdy kolejny wpis księgowy*: 7 PLN/mc

VAT na proporcji

330 PLN/mc

Ilość wpisów księgowych*: do 10 sztuk

Każdy kolejny wpis księgowy*: 7 PLN/mc

Zwolniony z VAT

250 PLN/mc

Ilość dokumentów*: do 10 sztuk

Każdy kolejny wpis księgowy*: 5 PLN/mc

Sporządzenie

W CENIE

rocznej deklaracji podatkowej z tytułu prowadzonej działalności

Dostęp

W CENIE

do portalu klienta (m.in. możliwość wystawiania faktur sprzedażowych, kontrola rozrachunków z ZUS i US oraz przesyłanie dokumentów księgowych)

Złożenie

W CENIE

ZUS DRA przedsiębiorcy

Złożenie

80 PLN

rocznego rozliczenia składki zdrowotnej do ZUS

*Gdzie: 1 wpis księgowy = 1 faktura kosztowa / 1 faktura sprzedażowa / 1 DW / 1 podsumowanie raportu z kasy fiskalnej/ 1 podsumowanie sprzedaży bezrachunkowej

Brzmi ciekawie?

2. Usługi dodatkowe

Przygotowanie

50 PLN

dokumentów związanych ze zgłoszeniem do VAT/ rezygnacją z VAT

Przygotowanie

30 PLN

oraz wysłanie deklaracji VAT 9M, VAT 8, VAT UE

Przygotowanie

WYCENA INDYWIDUALNA

dodatkowych dokumentów w zakresie US, niewymienionych w cenniku

Dostarczenie

100 PLN

dokumentów za zamknięty okres rozliczeniowy - wymagające złożenia korekt w US i ZUS

Wniosek

50 PLN

o niezaleganiu ze składkami w ZUS

Wniosek

50 PLN

o podleganiu do ubezpieczenia ZUS US-7

Wniosek

50 PLN

do ZUS o zaświadczenie A1

Przygotowanie

WYCENA INDYWIDUALNA

dodatkowych dokumentów w zakresie ZUS, niewymienionych w cenniku

Usługa express

STAWKA MC +50% 

Przesłanie kompletu dokumentów po 16-tym dniu miesiąca

Rozliczenie

30 PLN

delegacji zagranicznej

Zaczynamy współpracę?

3. Obsługa kadrowa i płacowa

Zmiana

50 PLN

tytułu ubezpieczenia ZUS przedsiębiorcy

Rozliczenie

40 PLN

umowy cywilnoprawnej

Rozliczenie

55 PLN

umowy o pracę

Zgłoszenie

50 PLN

lub wyrejestrowanie z ubezpieczenia członka rodziny lub pracownika

Wysłanie

50 PLN

wniosku Z-3

Przygotowanie

W CENIE

PIT-11, PIT 4R

Zainteresowany(a)?

Napisz już dziś po najlepszą księgowość!

4. Pełna księgowość

0-15

500 PLN/mc

dokumentów

16-30

700 PLN/mc

dokumentów

31-50

900 PLN/mc

dokumentów

51-70

1100 PLN/mc

dokumentów

71-100

1300 PLN/mc

dokumentów

101-130

1500 PLN/mc

dokumentów

131-160

1700 PLN/mc

dokumentów

161-190

1900 PLN/mc

dokumentów

191-220

2100 PLN/mc

dokumentów

221-250

2300 PLN/mc

dokumentów

251-280

2500 PLN/mc

dokumentów

281-310

2700 PLN/mc

dokumentów

311-340

2900 PLN/mc

dokumentów

341-370

3100 PLN/mc

dokumentów

Spółka

STAWKA MC + 200 PLN

rosyjskojęzyczna